Skip to main content

Om RAB – Registreret Alternativ Behandler

RAB er en titel, som er forbeholdt den enkelte behandler. Efter endt uddannelse skal behandleren være medlem af en registreringsberettiget forening for at kunne opnå titlen. Både foreningen og behandleren skal opfylde bestemte krav.

Det er sundhedsstyrelsen der fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger inden for alternativ behandling – herunder til Danmarks Komplementære Behandlere / DAKOBE Som jeg er medlem af.

Det er helt frivilligt, om man ønsker at være RAB-godkendt. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af komplementær behandling en bedre mulighed for at kunne identificere komplementære behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler.

Kravene er fastsat af DAKOBE, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Jeg forpligter mig samtid til at overholde Dakobes vedtægter, herunder Dakobes etiske regler, som er en integreret del af Dakobes vedtægter.

Jeg skal samtidig opfylde de 36 timers efteruddannelseskrav inden for 3-årig periode fra året efter min RAB-registrering. Som jeg skal dokumentere over for DAKOBE.

Erhvervsansvarsforsikring

Jeg er samtidig som medlem at Dakobe omfattet at en erhvervsansvarsforsikring som dækker evt. skader jeg forvolder på en klient eller skade som min klient pådrager sig i min klinik.